Ook deze maand informeren we je over de ontwikkelingen binnen Guardian360. In deze nieuwsbrief vind je de volgende onderwerpen: Jeff Scipio versterkt partner sales team Introductie webinars voor eindklanten Nieuwe normeringen IOT/SCADA scanning Nieuwe modelcontracten en algemene voorwaarden Namens het Guardian360 team, Jan Martijn Broekhof

Jeff Scipio - Guardian360

Partner Director Jeff Scipio versterkt partner salesteam Guardian360  

We zijn blij dat Jeff ons partner sales team is komen versterken. Jeff heeft een sterke achtergrond in de channels en heeft onder meer bij fabrikant Huawei en distributeur ETC (TechData) de channels opgezet in de rol van channel director Benelux. Jeff Scipio over zijn nieuwe rol bij Guardian360: “De afgelopen 25 jaar heb ik voor verschillende organisaties partnerprogramma’s opgezet. Ik ben enthousiast over het partnerprogramma van Guardian360 omdat het zo’n duidelijke internationale focus heeft en security een geweldig mooie groeimarkt is. De ambitie van Guardian360 om het beste security platform ter wereld te ontwikkelen spreekt mij daarbij enorm aan!”  

Wil je je een keer kennismaken met Jeff? Neem dan contact met hem op via: J.Scipio@guardian360.nl of +31 (0) 62 225 74 74.  

Het persbericht over de komst van Jeff kun je op onze website teruglezen.

Lees persbericht

Webinars voor eindklanten  

De afgelopen maanden hebben we geleerd dat informatiebeveiliging voor een aantal eindklanten een relatief nieuw onderwerp is. Dat resulteert er onder andere in dat je als partner een aantal bezoeken aan een klant moet brengen om tot een order te komen.  

Om ervoor te zorgen dat onze partners efficiënter met hun tijd om kunnen gaan heeft Guardian360 webinars geïntroduceerd. Deelnemers aan een van de webinars worden geïnformeerd over hoe je naar informatiebeveiliging zou moeten kijken, welke oplossingen Guardian360 biedt en hoe de Guardian360 partners ondersteunen op dat vlak.  

Na het webinar weet je klant:  

  • Welke aspecten belangrijk zijn bij het verbeteren van informatiebeveiliging;
  • Welke elementen van risicobeheersing toegepast moeten worden; 
  • Hoe niet alleen technologie, maar ook de mens en het proces aandacht krijgt; 
  • Dat je (gelukkig) veel kunt automatiseren; 
  • Hoe zij eenvoudig management dashboards kunnen krijgen die risico’s in kaart brengen; 
  • Hoe hun eigen website scoort op onze Quickscan.  

Er zijn een aantal data en tijdstippen beschikbaar, aanmelden kan via onze website

Guardian360 - Normeringen

Nieuwe normeringen  

Onlangs hebben we de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) aan onze dashboards toegevoegd. Organisaties die creditcardgegevens verwerken, denk aan hotels, retailers en payment providers, zijn verplicht om zich aan deze standaard te toetsen. Guardian360 is in staat om dagelijks inzicht te bieden in de technische afwijkingen. Ook zijn wij in staat om periodiek te rapporteren volgens de eisen die Payment Card Industry Security Standards Council gesteld heeft.  

Binnenkort zullen we ook afwijkingen op de richtlijnen van saMBO-ICT in ons platform zichtbaar maken, zodat ook MBO-instellingen ondersteund kunnen worden bij hun compliance.  

Daarnaast onderzoeken we hoe we GDPR/AVG-aanbevelingen in ons platform kunnen presenteren. Het is helaas nog niet mogelijk om GDPR/AVG-compliant te zijn, we denken wel dat we op basis van een aantal technische controls tot aanbevelingen kunnen komen. Daarover later meer!

IOT/Scada Scanning - Guardian360

IOT/SCADA scanning  

Steeds meer organisaties koppelen hun Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) systemen voor het verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen van verschillende machines in grote industriële systemen aan hun (kantoor)netwerk. Vanuit organisatieperspectief erg handig: je beschikt altijd over realtime data, je hoeft niet meer naar de systemen toe om informatie te krijgen en je kunt steeds meer zaken automatiseren.  

Helaas realiseren weinig organisaties zich dat veel van deze systemen nooit bedoeld zijn geweest om gekoppeld te worden en dat netwerksecurity daardoor minimale aandacht gekregen heeft. Een complete organisatie kan daardoor meer kwetsbaar worden voor een incident.  

Binnen het Internet of Things (IoT) zien we eenzelfde ontwikkeling. Camera’s, sensoren en andere “smart” devices zorgen ervoor dat informatiesystemen binnen organisaties steeds kwetsbaarder worden.  

Daarom brengt Guardian360 ook kwetsbaarheden in kaart in IOT en SCADA omgevingen. Uiteraard worden deze in hetzelfde dashboard gepresenteerd als de kwetsbaarheden in de kantoorautomatisering en worden gevonden kwetsbaarheden getoetst aan normeringen.